Medicinska i laboratorijska oprema i materijal


  • Item thumbnail
    0

    SOS Narukvica

    SOS narukvica jedan je od najboljih načina brige o starijim i nemoćnim osobama. Korištenjem SOS narukvice pomoć obitelji, rodbine i prijatelja dostupna je u bilo koje doba. Ova narukvica osigurati će Vam da dobijete odgovarajuću i pravovremenu pomoć u hitnim slučajevima, a radi na način da pritiskom tipke na narukvici uključujete SOS alarm, te šaljete […]